Polityka Prywatności

Polityka Prywatności bloga Kancelaria Niedziałkowski

Niniejsza  polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi  oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania  bloga "Kancelaria Niedziałkowski" pod adresem www.kancelaria-niedzialkowski.pl. Właścicielem  bloga "Kancelaria Niedziałkowski" jest Mariusz Niedziałkowski, zamieszkały w Pabianicach (Polska). Kontakt z  autorem jest możliwy pod adresem mailowym bloga - niedzialkowski.m@gmail.com . Właściciel bloga jest administratorem danych.

§1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator - właściciel bloga, Mariusz Niedziałkowski, zamieszkały w Pabianicach. Kontakt mailowy: niedzialkowski.m@gmail.com.

2. Blog - blog dostępny pod adresem kancelaria-niedzialkowski.pl, na platformie Ghost (www.ghost.org), domena w serwisie OVH (www.ovh.pl).

3. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.

4. Pliki cookies (ciasteczka)  - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są  przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze,  smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system  teleinformatyczny Administratora.

§2 DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych.

1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.

2.  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach  odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy  dostępnych na blogu.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

II. Podanie danych przez Użytkownika.

4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.

4b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

5.  Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz  odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego  nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie Blogger.

6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7.  Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania  zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane  dłużej niż do zamknięcia bloga.

IV. Podstawa przetwarzania danych.

8.  Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkowników.

9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;c. prawo do przenoszenia danych;d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3 SYSTEM KOMENTARZY

1. Blog korzysta zewnętrznego systemu komentarzy Disqus.

2.  Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych przez system komentarzy Disqus zgodnie z jego polityką  prywatności.

3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są na platformie Disqus.

4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie Disqus.

§4 PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;

b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;

c. w celach statystycznych;d. w celach marketingowych.

2.  Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki  internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].

2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.

§5 POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator  informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące  działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:

a. widget Instagram umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;

b. kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki Bloga.